Luomoan tarina

Luomoa on älykkäämmän rakentamisen tuotteita kehittävä suomalainen yritys. Se on myös pitkän linjan suunnittelijoiden, yrittäjien ja ennen kaikkea kumppanusten yritys. Kaikki sai alkunsa siitä, kun kolme vuotta sitten yksi meistä tarvitsi kotiinsa hyllyn. 

 
 
 

Tausta

Luomoan ensimmäisenä lanseerattu tuote on tekninen seinäverhousjärjestelmä, jonka alkusysäys oli Mika Vihavaisen piirros avo­naiseksi hyllyjärjestelmäksi. Tuote kehittyi, muuttui, kehittyi ja muuttui usean prototyyppivaiheen kautta Yuki Aben kanssa pallotellen.

Viimeisen vuoden ajan valmista seinäverhousjärjestelmäämme on testattu erilaisissa ja eri kokoisissa pilottihankkeissa. Käytännön kohteiden myötä olemme saaneet hiottua tuotteen viimeisetkin detaljit, ja luotua sujuvan kokonaisuuden valmistusprosessista ja asiakaspolun joka askeleesta.

Luomoalaisilla on yhteisen taustan lisäksi vuosikymmenten kokemus kaluste- ja rakennusalan eri puolista ja yhteensä yli 80 vuotta yrityskokemusta, jonka koimme merkitykselliseksi valjastaa hyvien tuoteinnovaatioiden luomiseen. 

Tekijät

Luomoan toimitusjohtaja Mika Vihavainen tuntee rakennusalan ja puusepäntyön läpikotaisin: ensin pitkän linjan sukuyrityksensä Puutyö Vihavaisen kautta, sittemmin muotoilutoimisto Fusionin vetäjänä ja viimeisen viiden vuoden ajalta työmaiden erikoisosaamista vaativissa projekteissa Spesiaaliasennus Oy:ssa.

Luomoan tuotekehityksestä vastaa muotoilija Yuki Abe, jolla on pitkä kokemus sekä kalustesuunnittelijana että isojen valtakunnallisten tilasuunnitteluhankkeiden sisustusarkkitehtina. Hän on perustanut helsinkiläisen muotoilutoimisto Mottowasabin yhdessä muotoilija Anna Salosen kanssa, joka työskentelee Luomoan yritys- ja tuoteilmeen sekä viestinnän vastaavana. Myynnistä ja asiakkaistamme vastaa kokenut ja alan erityispiirteet perin pohjin tunteva Jukka Palomäki

Tuotteidemme metalliosat valmistuvat kuitulaserilla ja taivuttamalla Kempeleellä ja Punkaharjulla. Asiakkaan kulloinkin valitseman pintaverhouksen toteuttavat luotettavat alihankkijamme. Kokoonpano tapahtuu Mika Vihavaisen isän vuonna 1967 perustaman perheyrityksen tiloissa Sulkavalla. Kokoonpanosta ja asennuksesta vastaavat Kalle Kukkonen ja Jani Pensola ovat työskennelleet pitkään vastaavissa tehtävissä vaativissa projekteissa ja ovat koulutukseltaan hienopuuseppiä. 

Viisasta rakentamista

Rakennusalan tuottavuus on vain 10-20 prosenttia*. Rakentamisen tuotantotalouden professori Olli Seppänen Aalto-yliopistosta kertoo asentajien voivan nykyprosessissa käyttää vain 30 prosenttia työajastaan tuottavaan työhön**.

Rakennusala on tullut pisteeseen, jossa tehokkuus, laatu ja aiempaa korkeammat vaatimukset tilojen käyttökokemuksen osalta haastavat kehittämään uudenlaisia ratkaisuja. Kun rakentamisen laatuvaatimukset kasvavat nopeasti, on vaikea vastata niihin rakentamalla tuote työmaalla, missä olosuhteet ja tekijät vaihtelevat hallitsemattomalla tavalla. Muuttuvat olosuhteet ja vaikeasti ennakoitavat prosessit rajoittavat tarpeettomasti uuden tyyppisten materiaalien ja teknisten ratkaisujen käyttöä.

Siksi haluamme pohtia rakentamien tapoja ja ekonomiaa uudelleen. Kustannusten muodostumista voidaan kohdentaa uudella tavalla, ja samalla kiinteistöjen koko elinkaaren aikaiset kustannukset voivat painottua eri tavalla. Teknologian tuoma tarkkuus ja kustannustehokkuus yhdistettynä huolelliseen asennukseen - suunnittelua ja tuotekehitystä unohtamatta - on käsityksemme tämän päivän viisaasta rakentamisesta. 

* Tekniikka & talous 9.6.2018  ** Kauppalehti 1.4.2018

 
Kollaasi.jpg

Luomoa_suunnittelijat.jpg

Joukossamme on vankka materiaalien, mekaniikan, viimeistelyn ja rakennusalan tietotaito. Meitä yhdistää syvä ymmärrys alasta sekä innostus jatkuvaan tuotekehitystyöhön.