Haluamme tehdä rakentamisesta esteettistä, joustavaa ja älykästä.

Luomoa on uudenlaisen rakentamisen tuotteita kehittävä suomalainen yritys.
Se on myös pitkän linjan suunnittelijoiden, yrittäjien ja kumppanusten yritys.

 
 

 

Tausta

Kaikki sai alkunsa siitä, ettei Mika Vihavaisen kotiin löytynyt millään oikeanlaista hyllyä. Kolme vuotta myöhemmin lanseerattiin Mikan hyllyluonnoksen pohjalta syntynyt tekninen seinäverhousjärjestelmä - Luomoan ensimmäinen tuote.

Tuote kehittyi, muuttui, kehittyi ja muuttui usean prototyyppivaiheen kautta suunnittelijoiden kesken pallotellen. Vähitellen tuoteperhe laajeni kokonaiseksi väliseiniä, ovia ja ikkunoita kattavaksi, uudenlaisen rakentamisen järjestelmäksi.

Viimeisen vuoden ajan valmiita tuotteitamme on testattu erilaisissa ja eri kokoisissa pilottihankkeissa. Käytännön kohteiden myötä olemme saaneet hiottua viimeisetkin detaljit, sekä luotua sujuvan kokonaisuuden valmistusprosessista ja asiakaspolun jokaisesta askeleesta.

Luomoalaisilla on yhteisen taustan lisäksi vuosikymmenten kokemus kaluste- ja rakennusalan eri puolista ja yhteensä yli 90 vuotta yrittäjäkokemusta. Tämän kokemuksen olemme halunneet valjastaa laadukkaiden tuoteinnovaatioiden luomiseen ja hyvinvointia kasvattaviin ympäristöihin. 

Tekijät

Luomoan toimitusjohtaja Mika Vihavainen tuntee rakennusalan ja puusepäntyön läpikotaisin: ensin pitkän linjan sukuyrityksensä Puutyö Vihavaisen kautta, sittemmin muotoilutoimisto Fusionin vetäjänä ja viimeisen viiden vuoden ajalta työmaiden erikoisosaamista vaativissa projekteissa Spesiaaliasennus Oy:ssa.

Luomoan tuotekehityksestä vastaa muotoilija Yuki Abe, jolla on pitkä kokemus sekä kalustesuunnittelijana että isojen valtakunnallisten tilasuunnitteluhankkeiden sisustusarkkitehtina. Hän on perustanut helsinkiläisen muotoilutoimisto Mottowasabin yhdessä muotoilija Anna Salosen kanssa, joka vastaa Luomoan brändi- ja tuoteilmeestä sekä viestinnästä. Myynnistä ja asiakkaistamme vastaa kokenut ja alan erityispiirteet perin pohjin tunteva Jukka Palomäki

Tuotteidemme metalliosat valmistuvat kuitulaserilla ja taivuttamalla Kempeleellä ja Punkaharjulla. Asiakkaan kulloinkin valitseman pintaverhouksen toteuttavat luotettavat alihankkijamme. Kokoonpano tapahtuu Mika Vihavaisen isän vuonna 1967 perustaman perheyrityksen tiloissa Sulkavalla. Kokoonpanosta ja asennuksesta vastaavat Kalle Kukkonen ja Jani Pensola ovat työskennelleet pitkään vastaavissa tehtävissä vaativissa projekteissa ja ovat koulutukseltaan hienopuuseppiä. 

Viisasta rakentamista

Rakennusalan tuottavuus on vain 10-20 prosenttia*. Rakentamisen tuotantotalouden professori Olli Seppänen Aalto-yliopistosta kertoo asentajien voivan nykyprosessissa käyttää vain 30 prosenttia työajastaan tuottavaan työhön**.

Rakennusala on tullut pisteeseen, jossa tehokkuus, laatu ja aiempaa korkeammat vaatimukset tilojen käyttökokemuksen osalta haastavat kehittämään uudenlaisia ratkaisuja. Kun rakentamisen laatuvaatimukset kasvavat nopeasti, on vaikea vastata niihin rakentamalla tuote työmaalla, missä olosuhteet ja tekijät vaihtelevat hallitsemattomalla tavalla. Muuttuvat olosuhteet ja vaikeasti ennakoitavat prosessit rajoittavat tarpeettomasti uuden tyyppisten materiaalien ja teknisten ratkaisujen käyttöä.

Siksi haluamme pohtia rakentamisen tapoja ja ekonomiaa uudelleen. Kustannusten muodostumista on mahdollista kohdentaa uudella tavalla, ja samalla kiinteistöjen koko elinkaaren aikaiset kustannukset voivat painottua eri tavalla. Teknologian tuoma tarkkuus ja kustannustehokkuus yhdistettynä huolelliseen asennukseen, suunnitteluun ja jatkuvaan tuotekehitykseen on käsityksemme tämän päivän viisaasta rakentamisesta. 

* Tekniikka & talous 9.6.2018  ** Kauppalehti 1.4.2018

 
Luomoa_sormipaneelit.jpg
Luomoa_suunnittelijat.jpg
Suunnittelija.jpg

Joukossamme on vankka materiaalien, mekaniikan, viimeistelyn ja rakennusalan tietotaito. Meitä yhdistää syvä ymmärrys alasta sekä innostus jatkuvaan tuotekehitystyöhön. 

 
 
Luomoa_tarina.jpg
 

 
 

// Luomoa vinkkaa //

Rakennusala tarvitsee kumouksen
LUE JUTTU // Kauppalehti 10.6.2019


Rakennusmiesten työtä seurattiin kameralla: vain murto-osa ajasta käytetään varsinaiseen rakentamiseen
LUE JUTTU // HS 27.8.2019


Rakentamisen surkealle tuottavuudelle selitys – Professori: ”Työajasta vain 30 prosenttia tuottavaan työhön"
LUE JUTTU // Kauppalehti 1.4.2018